Deerth - graphics

Úvodní strana

-   NABÍZÍME   -

      -   3D grafické návrhy a překreslování předmětů

      -   3D TISK technologií FFF/FDM (Prusa I3)
            z materiálů PLA , ABS , PETG , Flex , . . . .

      -   návrh a realizaci reklamy, reklamních tabulí a
          polepů firemních aut

      -   uskutečnění Vašich návrhů, úpravy obrázků
          a náčrtů do digit.podoby a realizace do samolepky,
          nebo polepu, popř. jakéhokoli grafického souboru

      -   výroba jakékoli samolepky na cokoli . . . .
          (Tuning , auta, motorky , minibike, modely, . . . . )

      -   grafické návrhy a úpravy firemních log, vizitek,
          letáků, plakátů, . . . . .

      -   více info na : e-mail:   deerth@email.cz

                                  tel.:   +420 604 641 395